;

PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

logotyp-wlasciwy

 

 

 

Beneficjent:

SENDECKI DRZWI PRODUCENT STOLARKI BUDOWLANEJ SENDECKI GRZEGORZ, ul. Lipowa 31, 56-416 Twardogóra

 

Tytuł operacji:

Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru poprzez rozwój działalności firmy Sendecki Drzwi w zakresie produkcji drzwi wewnętrznych i ościeżnic.

 

Cel operacji:

Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu: drzwi wewnętrznych i ościeżnic.

 

Przewidywane wyniki operacji:

Wzrost konkurencyjności firmy Sendecki Drzwi osiągnięty poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji drzwi wewnętrznych i ościeżnic oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.